راننده شرکتی

مرحله اول :

ارائه مدارک جهت احراز صلاحیت

 1-حداقل بارنامه بین شهری یا CMR  سال های 95 تا 98  هرکدام 10 عدد

2- حداکثر سن 55 سال

3-حداقل سابقه کار 3 سال رانندگی به روی انواع تریلر(تانکر الزامی )

4-اصل مدارک : کارت ملی ، دفترچه بیمه،کارت سلامت دارای اعتبار ، کارت هوشمند دارای اعتبار، کارت های آموزشی حمل و نقل جاده ای  ، مدرک تحصیلی

5- ارائه اصل اجاره نامه یا سند مالکیت محل سکونت همراه با آخرین فیش های آب و برق و گاز و تلفن محل سکونت

مرحله دوم :

شرکت در آزمون عملی :

1- معرفی جهت آزمون رانندگی و مهارت فنی به واحد عملیات (در صورت قبولی در آزمون مهارت رانندگی)

2- معرفی جهت تست مواد مخدر

3- معرفی جهت اخذ عدم سوء پیشینه

مرحله سوم:

ارئه مدارک ضمانت :

  معرفی 2 ضامن برای استخدام الزامی می باشد .

1-ضامن اول :  حتما کارمند رسمی باشد .

2-ضامن دوم :علاوه برکارمند رسمی می تواند کاسب جواز کسب دار ،همسر راننده ویا کارمند بازنشسته باشد .

مدارک ضامنین

آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی ضامن کارمند

پروانه کسب ضامن کاسب

معرفی نامه اتحادیه صنف مبنی بر تائیدیه اعتبار پروانه کسب ضامن کاسب

1- سند مالکیت ضامن کاسب

2-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل ضامن

3-گواهی امضا متقاضی و ضامن توسط دفتر اسناد رسمی

4- آدرس محل سکونت و تلفن همراه و ثابت ضامن

5- ارائه چک بدون سابقه برگشتی یا سفته توسط راننده و ضامن هریک بمبلغ 800.000.000ریال

6-تکمیل فرم ضمانت نامه در دفاتر اسناد رسمی توسط راننده و ضامن