فرم درخواست حمل بار


فرم درخواست حمل بار

*پذیرش گیرنده: آقا/خانم  
نام شرکت:
*پست الکترونیک:  
*تلفن تماس: 
فاکس:
* نوع کالا: 
*مد حمل: 
* تعرفه گمرکی: 
*حجم / تناژ: 
*وزن: 
*تعداد و نوع بسته بندی: 
*مبدا: 
*مقصد: 
نرخ مورد نظر:
* تعداد تقریبی وسیله حمل درخواستی: 
*محموله شما جز کدام گروه است:

 
ارسال فایل:
توضیحات:
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: