استانداردها و گواهینامه ها

شرکت خط صبا در طی سالها تلاش و فعالیت، گواهینامه ها و استانداردهای بسیاری را در کارنامه درخشان خود دارد. این شرکت با تکیه بر مدیران توانمند خود و همکاری کارکنانش توانسته است خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نماید و مورد استقبال هموطنان گرامی قرار گیرد. از دستاوردهای شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا می‌توان موارد ذیل را نام برد:

 • عضویت در سازمانهای حائز اهمیت جهانی و کشوری
 • توانمندی و اعمال مدیریت هوشمند با 255 دستگاه کامیون و 500 دستگاه انواع بارگیر
 • ساختارشکنی حمل و نقل سنتی و ارائه سیستم مدرن حمل و نقل
 • توسعه فعالیت شرکت به طور هم‌زمان در دو بخش داخلی و بین المللی
 • برندسازی و تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان

گواهینامه ها و استانداردهای شرکت خط صبا:

 • فیاتا(FIATA)
 • گواهینامه – OHSAS 2007 : 18001،
 • گواهینامه ایزو : 2008 : 9001
 • گواهینامه ایزو : 2004 : 14001
 • گواهینامه H.S.E.- MS Requirements

عضویت در مجامع داخلی و بین المللی :

 • IRU
 • EORI CODE
 • ICC
 • ASYCUDE WORLD
 • عضویت در انجمن حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا
 • عضویت در انجمن حمل و نقل داخلی جاده‌ای کالا