نمایندگان

شرکت حمل و نقل خط صبا با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های خود، نمایندگانی را در داخل کشور و دیگر نقاط دنیا متمرکز نموده است. در ذیل به تعدادی از نمایندگان شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی خط صبا اشاره می گردد.

ردیف کشور شهر نام شعبه نام مدیر تلفن آدرس
1 ایران تهران خط صبا بهروز ترابی 215529620405 پایانه حمل و نقل کالای استان تهران غرفه 318
2 ایران خوزستان امام خمینی (ره) کیانوش مرادی 9166510698 بندر امام خمینی (ره)، محوطه مخازن شرکت بهشهر
3 ایران بندر عباس خط صبا بندر رسول جهانگیری 7614524642 اسکله شهید رجائی
 1