خدمات گمرکی، بسته بندی، بار چینی و انبارداری

خدمات گمرکی، بسته بندی، بار چینی و انبارداری

شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا علاوه بر توانمندیهای کریری، فورواردری و خدمات بین المللی و داخلی به ارائه خدمات گمرکی، بسته بندی، بارچینی و انبارداری نیز اقدام می نماید. این شرکت با دریافت محموله از مشتریان کلیه مسئولیت بسته بندی، بار چینی و انبارداری کالا را تقبل نموده و با تهیه مجوزات و انجام تشریفات لازم مبادرت به صادرات واردات و ترانزیت کالا می نماید.