خدمات کریری

خدمات کریری

ارائه خدمات کریری دیگر مزایایی است که شرکت خط صبا به مشتریان خود ارائه می نماید. در حال حاضر این شرکت با بهره مندی از 255 دستگاه کامیون ملکی و تعداد کثیری کامیون تحت پوشش وبا بکارگیری جدیدترین دستاوردهای مدرن و هوشمند صنعت حمل و نقل داخلی و بین المللی موفق گردیده بهترین خدمات را در این عرصه به مشتریان خود ارائه نماید.

برخورداری از کادری مجرب در بخش های بازرگانی، صادرات و واردات و تجهیزات کامل و به روز از جمله عوامل زمینه ساز موفقیت شرکت خط صبا در ارائه خدمات کریری محسوب می گردد.