خدمات فورواردری

خدمات فورواردری

خدمات فورواردری یکی دیگر از خدماتی است که توسط شرکت خط صبا ارائه می گردد. این شرکت در راستای توسعه صنعت حمل و نقل و خدمت به مشتریان، قصد دارد بهترین و سریعترین خدمات را با بهره گیری از نمایندگیها و شعب معتبری که در داخل و خارج از کشور دارد، ارائه نماید.