ارائه مشاوره رایگان در خصوص انواع شقوق حمل و نقل

ارائه مشاوره رایگان در خصوص انواع شقوق حمل و نقل
مشاور در تخصیص دادن بهترین نوع حمل ونقل
مشاوره و بررسی راه کارهای حمل و نقل
کم کردن هزینه و رضایتمندی صاحبان کالا
پاسخ به استعلام کرایه بارهای کفی، کمپرسی، کمرشکن ، سنگین و فوق سنگین
مطالعه در زمینه قیمت گذاری بهینه ی خدمات حمل و نقل جاده ای
مشاور شما در امر لجستیک و مدیریت حمل بارهای پروژه ای
ارائه خدمات مشاوره ، اجرا، نظارت بر اجرای پروژه های بهبود عملکرد شرکتهای حمل و نقل جاده ای بین شهری حسب درخواست ایشان