تقدیر از کارکنان نمونه سال 1401

تقدیر از کارکنان نمونه سال 1401
مهدی کریمی مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا با توجه به فرارسیدن عید باستانی نوروز و اتمام سال 1401 ضمن تبریک سال نو طی مراسمی از کارمندان نمونه این شرکت تقدیر و تشکر نمود.