تقدیر از نرگس اسدپور راننده شرکت خط صبا

تقدیر از نرگس اسدپور راننده شرکت خط صبا

دکتر ارسلان فتحی پور در حاشیه جلسه شورای مدیران گروه توسعه ترابر ایرانیان از خانم نرگس اسدپور تقدیر کرد.وی شجاعت و اقتدار و منش خانم اسدپور را مورد تحسین قرار داد و از تلاش وی در مسیر شغلی اش با اعطای لوحی تقدیرکرد.